MANTENIMIENTO CALDERA

Amb el mercuri superant els 30 graus en pràcticament tota la Península sembla mentida que ens recordem d’aquest element de la nostra casa que ens ha protegit tant de les baixes temperatures sofertes durant el llarg hivern però sí, val la pena fer tasques de manteniment de calderes a estiu cara a supervisar que funciona de manera correcta i que no ens portarem sorpreses quan arribi el fred.

La caldera té una única funció a l’estiu: proporcionar-nos aigua calenta, si és que fem ús d’ella durant aquests mesos. Per això, és recomanable dur a terme el manteniment de la caldera a l’estiu sense que aquestes tasques suposen per a nosaltres cap molèstia, problema en el servei o suspensió temporal de les seves funcions sense que això pot interrompre les nostres tasques quotidianes o provocar-nos situacions d’estrès o ansietat en no disposar de les comoditats que ens proporcionen durant la resta de l’any.

És important realitzar un manteniment de la caldera a l’estiu amb l’objectiu de detectar alguna avaria o deficiència en el funcionament de la caldera i evitar que aquests problemes facin acte de presència quan necessitem dels avantatges i els serveis de les calderes a les nostres cases o comunitats de veïns. Molts d’aquests immobles constaten errors en les calderes un cop el fred ha arribat patint fins i tot talls de subministrament a causa d’avaries o deficiències que podien haver-se detectat abans del seu ús. Detectar-les a l’estiu no suposa un gran contratemps per al confort de l’habitatge ja que la calefacció no es troba en funcionament per això és millor detectar i reparar les avaries durant l’època estiuenca.

Un servei de manteniment de caldera a l’estiu comprova que aquesta funciona a la perfecció des de diferents punts de vista: la instal·lació de gas, el circuit de calefacció, la neteja i la posada a punt de la pròpia caldera, un anàlisi de la combustió i anàlisi ambiental de la pròpia instal·lació. Revisant amb anterioritat a l’arribada de la tardor, es pot garantir que la caldera funcionarà a la perfecció un cop arribi el fred, generalment entre els mesos de setembre a novembre, quan el mercuri comença a desplomar-se de forma gradual. I on la necessitat de posseir calefacció es torna imprescindible en infinitat de llars i empreses. A més aquestes tasques de manteniment de caldera a l’estiu serveixen com a complement a aquelles tasques de supervisió recollides en el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques (RITE), que recull que mentre la instal·lació de calefacció central estigui a ple rendiment, l’empresa responsable de realitzar visites mensuals per seva revisió.