termostato

Ben segur és que coneixes la raó de ser dels termòstats a les instal·lacions de calefacció.

Ell s’encarregarà de mantenir el confort a casa teva regulant la temperatura òptima evitant els canvis dràstics i si a més és un cronotermòstat assumirà la responsabilitat d’encendre i apagar la calefacció en els moments del dia en què tu decideixis.

L’ús d’aquests dispositius es tradueix directament en estalvi.

Per entendre aquest concepte donarem dues pinzellades tècniques del tema:

La inèrcia tèrmica és la temperatura que pot mantenir la teva casa per si sola, els materials de construcció, la ubicació, l’altura del pis, són alguns dels factors que determinen aquesta propietat.

Entre la temperatura d’inèrcia i la temperatura de confort hi ha moltíssims graus de diferència els quals farien treballar molt dur a la caldera.

És important mantenir la teva llar en una temperatura intermèdia entre la d’inèrcia i la de confort per controlar el consum d’energia.

El dispositiu mesurarà la temperatura ambient i ho transmetrà a la caldera, ordenant que s’encengui o s’apagui evitant canvi dràstics, que la caldera treballi forçosament i que la teva factura del gas es vegi incrementada pel sobreesforç.

És important que el dispositiu estigui instal·lat al lloc amb més vida de les casa, lluny de finestres, corrents d’aire i fonts de calor que puguin falsejar la informació de la temperatura real de casa teva.

Totes les nostres calderes vénen equipades amb dispositius reguladors de temperatura, fes un cop d’vaig veure