domotica ahorro energia

En ple segle XXI estem patint les dramàtiques conseqüències del canvi climàtic. Els estius cada vegada més calorosos i els terribles huracans que afecten nombrosos llocs del planeta són un clar exemple de com la mà de l’home ha estat tremendament perjudicial. Ara més que mai necessitem confiar en els edificis autosostenibles.

D’acord amb la Unió Europea el 40% del consum d’energia prové d’edificis. Aquesta taxa podria arribar al 50% en països la taxa d’industrialització és baixa però compten amb un gran nombre d’edificis. Els edificis són grans consumidors d’energia global i per això és important que tinguem aquesta dada en compte per intentar reparar el dany ocasionat.

El terme «arquitectura sostenible» es va emprar per primera vegada l’any 1987 en una sessió de les Nacions Unides. Els edificis autosostenibles es construeixen amb materials que es puguin reciclar i per tant poder emprar en futures ocasions. La màxima fonamental d’aquests edificis és aconseguir un estalvi energètic, el que es traduirà en un estalvi econòmic. Es va a intentar en tot moment que l’energia emprada en l’edifici es pugui tornar a emprar de nou i així no cometre cap desperdici.

La llum solar serà enormement aprofitada de la mateixa manera que la ventilació, aprofitant d’aquesta manera els recursos naturals per aconseguir una qualitat de vida millor. També és important que aquest tipus d’edificis siguin harmònics amb les característiques de l’espai on es construeixin. En cap moment s’han de dur a terme construccions que arribin a interferir amb el paisatge que els envolta.

Es tracta d’emprar materials que no són contaminants i alhora aconseguir que es redueixi el consum d’aigua i energia. Tots aquests objectius també s’aconsegueixen mitjançant l’ús de la domòtica.

L’auge de la domòtica
A partir d’aquests sistemes la majoria d’accions realitzades a les nostres llars seran automatitzades. A través dels nostres telèfons mòbils es podran encendre o apagar les calderes de gas i també manejar les connexions a Internet.

La domòtica sense fils és d’instal·lació senzilla i tan sols es necessiten disposar d’uns petits coneixements d’electricitat ja que en realitat són sistemes modulars que muntar i programar l’antull de casa llar. Per utilitzar-lo en casa tan sols cal un aparell que controli els dispositius, també anomenat centraleta, i altres dispositius que actuïn sota les nostres pròpies ordres. Aquesta centraleta domòtica permet unir tots els dispositius sota una única xarxa cara a crear escenes i ordres predeterminades. Un parell d’exemples: una hora després que es faci de dia, que es pugin les persianes de l’habitatge. O a tal hora, que es endoll la cafetera o l’aire condicionat

Aquesta reducció de costos és beneficiosa a l’hora d’estalviar en recursos naturals. Es preveu que per a 2025 la majoria de dispositius de la nostra llar estiguin connectats a Internet i d’aquesta manera facilitar-nos totes les tasques. Es aconseguiran accions com que els llums de casa s’encenguin automàticament quan entrem en ella. Petits avenços d’aquest estil seran tremendament beneficiosos per no interferir amb el medi ambient.