DESCENTRALIZACION CALEFACCIÓN

La descentralització de la calefacció en comunitats de veïns

Està clar que cada persona té una assimilació pròpia de la calor i de les altes i baixes temperatures: cadascun suportem d’una manera el fred. No obstant això en viure en una comunitat de veïns pot ocórrer que tinguem d’aguantar amb una calefacció central i que aquesta determini la mateixa temperatura per a tots els immobles. Què cal fer per evitar-ho? La descentralització de la calefacció.

O el que ve a ser el mateix: que cada un controli i opti per la temperatura que cregui convenient a casa seva. I és que, que tota la comunitat de veïns hagi de tenir la mateixa temperatura pot ocasionar múltiples problemes. Fins i tot si s’opta per ser democràtic i seguir els graus centígrads aconsellats per salut. Hi ha veïns que són més fredolics i altres que, tot i que volen calefacció, tot just necessiten tenir-la una mica endollada per satisfer les seves necessitats bàsiques. Controlar la temperatura de l’habitatge de manera pròpia o la descentralització de la calefacció no hi ha dubte és la millor opció.

Es pot optar per aquesta opció en pràcticament totes les comunitats de veïns. A l’descentralitzar la calefacció, cada veí assumirà una despesa propi pel que consumeixi en disposar d’un comptador individual. La millor opció és optar per gas natural: pagues pel que consumeixes, no hi ha més. A més tampoc vas a necessitar de grans obres ja que en la majoria dels casos, a l’descentralitzar la calefacció tan sols necessitaràs instal·lar una caldera pròpia i individual i connectar-la al circuit de radiadors existents.

Amb aquesta possibilitat, cada veí decideix el seu consum i la seva temperatura, fins i tot per dies sense tenir perquè tenir una temperatura o una altra i fins i tot haver de sentir-se ofegat a casa amb tanta calor a causa de la calefacció central. Els termòstats ajuden a regular-lo en aquest sentit.

La majoria de comunitats de veïns compten amb el conegut com a calefacció en anell per la qual cosa realitzar la instal·lació de gas natural és una cosa molt senzilla, ja que la majoria de les obres es realitzen en instal·lar les calderes en habitatges, sense estar en l’obligació d’alterar el circuit dels radiadors ja instal·lats. Per la seva banda, en el cas dels circuits de calefacció en columna, on els radiadors es troben units verticalment entre les diferents plantes del bloc, s’ha de canviar la distribució en anell i unir els radiadors a la caldera individual instal·lada a cada domicili.