CERTIF GAS

El que cal saber sobre el certificat de gas a comunitats de veïns

Tot i que el bon temps ens acompanya durant gran part de l’any, comptar amb un instal·lador de gas durant aquesta època de l’any és imprescindible. La fred també arriba a la costa mediterrània i amb temperatures sorprenentment baixes! La teva casa o la teva comunitat de veïns ha de disposar del certificat de gas a comunitats de veïns corresponent. T’expliquem quines instal·lacions les necessiten.

És hivern i necessitem tenir totes les instal·lacions de la nostra casa o edifici en ordre i una de les més importants és la de gas. Ens permet poder cuinar, poder tenir aigua calenta a dutxar-nos i fins i tot tenir la nostra casa amb una temperatura agradable. Però abans d’això hem de tenir llest el certificat de la instal·lació de gas a Alacant o el certificat d’instal·lació de gas comunitats de veïns llest i en condicions perquè no passi cap problema i, com no, per poder instal·lar i posar en marxa instal·lacions de gas. Hi ha dos tipus d’instal·lacions, les instal·lacions de de proveïment de combustibles gasosos, o sigui, la instal·lació del gas i d’altra banda les instal·lacions tèrmiques per a l’obtenció d’aquesta energia tèrmica.

A les instal·lacions de gas natural, el susdit certificat de la instal·lació de gas per a comunitats de veïns ha de fer constància que el gas s’obté de les xarxes de distribució urbanes o industrials per poder utilitzar-nos a les cases. I per això és important que el professional degudament format de l’empresa redacti un projecte especificant quines són les instal·lacions que ho necessiten. Aquestes solen ser instal·lacions individuals amb potència útil superior a 70 kW, instal·lacions comunes amb potència útil major de 2.000 kW, escomeses interiors amb potències superiors a 2.000 kW i instal·lacions connectades a xarxes de pressió d’operació superiors a 5 bar. Els certificats d’instal·lació de gas poden ser bé un certificat de connexió de servei interior de gas, un certificat d’instal·lació comuna de gas o certificat d’instal·lació individual de gas.

D’altra banda, hi ha un altre tipus de certificacions de gas i que fa referència a la normativa que regula la documentació dels dispositius que utilitzen el gas per poder produir energia tèrmica. Per a això és necessari comptar amb un professional per a potències superiors a 70 kW, per a les d’entre 5 i 70 kW tan sols cal una memòria tècnica de disseny i menys de 5kW ja n oes obligatori presentar documentació prèvia. Un cop s’acabi la instal·lació, s’emet el corresponent certificat de les instal·lacions de gas després d’unes proves de posada en marxa.