CERTIFICADO

No esperis que arribi el fred, actua! I és que tant la teva casa com en general la teva comunitat de veïns, han de disposar del certificat de gas per a comunitats de veïns que s’exigeix. T’expliquem concretament que instal·lacions les necessiten.

Quan arriba el mal temps necessitem tenir totes les instal·lacions de la nostra casa o edifici en ordre, la temperatura de casa nostra i per tant la nostra pròpia està en escac. Una de les més vitals per a la nostra salut és la instal·lació del gas. Aquesta ens permet poder cuinar, el disposar d’aigua calenta a l’dutxar-nos i fins i tot tenir la nostra casa amb una temperatura confortable i agradable. Però abans d’això hem de tenir llest el certificat de la instal·lació de gas per a comunitats de veïns cara a evitar qualsevol problema i, com no, per poder instal·lar i posar en marxa instal·lacions de gas pròpiament dites.

Hi ha dos tipus d’instal·lacions. D’una banda, les instal·lacions de proveïment de combustibles gasosos, o sigui, la instal·lació del gas i d’altra banda les instal·lacions tèrmiques per a l’obtenció d’aquesta energia tèrmica.

Confiar en professionals degudament identificats i formats

A les instal·lacions de gas natural, aquest certificat de la instal·lació de gas comunitats de veïns ha de fer constància que el gas s’obté de les xarxes de distribució urbanes o industrials per poder utilitzar-nos a les cases. I per això és important que el professional degudament format de l’empresa redacti un projecte especificant quines són les instal·lacions que ho necessiten.

Aquestes solen instal·lacions individuals amb potència útil superior a 70 kW, instal·lacions comunes amb potència útil major de 2.000 kW, escomeses interiors amb potències superiors a 2.000 kW i instal·lacions connectades a xarxes de pressió d’operació superiors a 5 bar. Els certificats d’instal·lació de gas poden ser bé un certificat de connexió de servei interior de gas, un certificat d’instal·lació comuna de gas o certificat d’instal·lació individual de gas.

D’altra banda, hi ha un altre tipus de certificacions de gas i que fa referència a la normativa que regula la documentació dels dispositius que utilitzen el gas per poder produir energia tèrmica. Per a això és necessari comptar amb un professional per a potències superiors a 70 kW, per a les d’entre 5 i 70 kW tan sols cal una memòria tècnica de disseny i menys de 5kW ja no és obligatori presentar documentació prèvia. Un cop s’acabi la instal·lació, s’emet el corresponent certificat de les instal·lacions de gas després d’unes proves de posada en marxa.