EDIFICIO AUTOSOSTENIBLE 2

Edificis autosostenibles, com funcionen?

Un edifici sostenible no és únicament aquell que empra materials verds en la seva construcció, sinó aquell on el terme de autosostenibilitat fa referència a com s’economitza a nivell energètic. Així funcionen els edificis autosostenible…

A causa de l’increment de la contaminació, el canvi climàtic està fent efecte en la nostra vida diària, és innegable que la forma de vida capitalista més acuitat encara per la tecnociència no és un model de vida sostenible en el temps. L’efecte hivernacle i la contaminació, són algunes de les principals raons de ser dels edificis autosostenibles. Cada dia més persones es plantegen viure d’una manera més respectuós amb el seu entorn i és per això pel que es decanten per aquest tipus d’arquitectura.

La clau d’un edifici autosostenible és que compti amb energies renovables com la fotovoltaica, calefacció solar d’aigua o aerogeneradors que permetin transformar el vent en energia. És possible disminuir fins a un 80% de l’energia emprada a la llar si substituïm les fonts d’energia tradicionals per energies netes. A més d’estalviar diners, estarem ajudant a la natura i per tant al planeta i la humanitat.

Hi ha construccions que aconsegueixen disminuir el nivell d’energia emprat a l’edifici, així com els residus generats en un 60 o 80% respecte a l’arquitectura tradicional. Avui dia, ja no cal construir edificis de manera exclusiva amb fonaments i maons, podem emprar diferents recursos naturals per a aquesta finalitat.

El funcionament dels edificis autosostenibles es basa en cinc principis:

1. Consideració a nivell climàtic, hidrogràfic i dels ecosistemes en els quals s’instal·len els edificis per aconseguir el menor impacte ambiental aconseguint el major rendiment possible.
2. Eficàcia en l’ús de materials de construcció, posant prioritat en l’ús de materials de baix contingut energètic.
3. Reducció del consum energètic emprant energies renovables o netes.
4. Minimitzar el balanç energètic global de l’edifici, des del seu disseny; passant per la construcció i la seva posterior utilització.
5. Proporcionar una comoditat i salubritat als ocupants de l’edifici tractant d’incidir del menor manera possible en l’ecosistema en què s’instal·la.

Una necessitat per a conservar el planeta

La construcció d’aquest tipus d’edificis es porta a terme tenint en compte el cicle de vida dels materials, l’ús de matèries primeres i energies renovables i també es contempla la necessitat de reduir la quantitat de materials a emprar i l’energia durant tot el procés.

Entre les fites de l’arquitectura sustentable es troba l’eficiència energètica per la qual cosa, es dissenyen tècniques d’estalvi energètic basades en la captura d’energia solar o en la generació de la pròpia energia. Per a això, s’han ideat sistemes com la calefacció solar activa i passiva, l’escalfament solar d’aigua, la generació elèctrica solar, calefacció geotèrmica, generadors eòlics inclosos en els edificis o l’acumulació freàtica.

Viure d’una manera sostenible ja no és un caprici, sinó una necessitat prioritària per a la conservació del nostre planeta. Els edificis autosostenibles constitueixen una alternativa viable per aconseguir reduir l’impacte mediambiental que l’arquitectura tradicional genera en l’entorn. Reduint l’ús de materials i / o emprant aquells menys contaminants, utilitzant elements reciclats i prescindint d’energies tradicionals podem construir els edificis dels nostres somnis intentant danyar el menys possible els hàbitats en els quals s’integren.