blog funcion eco comfort calderas Bluehelix Tech RRT Ferroli

Post en colaboració amb Ferroli

En l’ús de l’aigua calenta sanitària, assolir el màxim nivell de confort i estalvi són objectius fonamentals per garantir el nostre benestar i cuidar el nostre butxaca.

De les moltes opcions que ofereix el mercat per satisfer aquesta demanda, les calderes mixtes de condensació a gas Bluehelix Tech RRT de Ferroli són una de les solucions més excel·lents per les seves excel·lents prestacions.

Aquestes calderes, a més d’aconseguir el millor subministrament de potència al sistema de calefacció, garanteixen les millors condicions per a la producció d’aigua calenta sanitària .

El seu avançat sistema amb intercanviador de plaques aconsegueix que la temperatura de l’aigua es mantingui sempre estable . I també disposen de la exclusiva funció ECO-COMFORT.

Quan la caldera funciona en mode ECO , la producció d’aigua calenta sanitària té lloc segons els estàndards tradicionals, permetent un estalvi energètic en els períodes d’inactivitat.

I quan està en mode COMFORT , gràcies al particular sistema de manteniment en temperatura de l’intercanviador de calor, el subministrament d’aigua calenta sanitària és encara més ràpid i confortable . D’aquesta manera, aconsegueix oferir als usuaris el màxim nivell de confort certificat: 3 estrelles (segons la normativa EN 13203).

Tota la gamma ofereix els nivells més alts d’eficiència en la seva categoria en els seus perfils de càrrega segons la directiva ErP (concretament: models 24 i 28 c / A – XL i model 34 c / A – XXL).

Això vol dir que ofereixen el màxim cabal d’aigua garantit amb el major rendiment, optimitzant l’estabilitat de la temperatura sol·licitada.

I a més de la funció ECO-COMFORT, les calderes de condensació Bluehelix Tech RRT disposen d’altres dues funcions molt interessants:

  • Funció STOP AND GO : retarda l’encesa del cremador perquè únicament s’activi en cas d’extraccions reals d’aigua calenta sanitària, i evitar així els «falsos arrencades» que poden reduir la vida útil de la caldera.
  • Funció SUN-EASY : facilita la combinació d’aquestes calderes amb panells solars, tant de circulació natural com forçada, per a sistemes de preescalfament d’aigua calenta sanitària. Això fa que siguin ideals tant per a habitatges que comptin amb instal·lacions solars tèrmiques com per a obra nova i rehabilitació, ja que des de 2006 el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) obliga que els habitatges de nova construcció o que hagin de ser rehabilitades disposin de un sistema d’energia solar per a l’obtenció d’aigua calenta sanitària (excepte en alguns casos molt concrets relacionats amb qüestions tècniques).
    La funció SUN-EASY controla de manera contínua la temperatura de l’aigua preescalfada pels panells solars mitjançant un sensor ubicat al circuit sanitari, ordenant l’encesa del cremador només en cas que la temperatura descendeixi per sota del nivell necessari per garantir un nivell de confort òptim.

Si t’interessen les noves calderes de condensació Bluehelix Tech RRT , et facilitem més informació. 
I prepara’t per gaudir al màxim de l’aigua calenta amb la tranquil·litat d’estar estalviant en la factura del gas!