descalcificador

Per què optar per un descalcificador en la instal·lació de la caldera

L’ús continuat a casa de la caldera pot portar a que aquesta acumuli una important quantitat de calç arribant a posar en perill fins i tot l’estat i el funcionament de la pròpia caldera. Quina solució prendre? Sens dubte, la millor opció és instal·lar un descalcificador. Pren nota!

Si tens una caldera és aconsellable que disposis d’un descalcificador, un petit aparell que t’ajudarà a controlar i evitar els problemes en l’excés de calç en l’aigua que transcorre per la caldera. Els actuals descalcificadors es poden anar en qualsevol part del domicili, en qualsevol canonada o conducte d’aigua encara que en general es recomana una instal·lació prop de la pròpia clau de pas general per a un millor rendiment.

I és que, col·locar el descalcificador al costat de la clau de pas ens permetrà ja no solament que aquest realitzi de forma més efectiva la seva funció sinó també que està millor identificat en tot moment i que puguem accedir-hi fàcilment. Has de tenir en compte que la clau de pas general deriva la resta de conductes d’aigua a la resta de la casa. Pel que si l’aigua en passar pel descalcificador queda neta de l’excés de calç, tindrem aigua lliure de calç per a tot el domicili.

I és que des que l’aigua arriba a les nostres cases, la seva qualitat ve determinada per les característiques pròpies del subsòl on circula, arrossegant amb ella una gran quantitat de sediments que s’han d’eliminar. Les zones més acostades a les costes són les que tenen una major concentració de calç per la seva major duresa encara que també les zones interiors fan ús d’aigua procedent de muntanyes que poden portar amb si molts minerals que provoquen la calç a la caldera. Un descalcificador ajuda a que l’aigua que fa servir la nostra caldera estigui lliure d’aquests sediments i per tant la nostra caldera treballi millor i duri més temps.

Instal·lació de descalcificadors

El descalcificador és un aparell de ràpida instal·lació, una operació en si molt senzilla i ràpida. A més col·locar-ho al costat de la clau de pas ens evitarà triar una altra part i gastar-nos diners en trencar parets i tornar-les a tapar. No cal d’obres ni de costoses i enutjoses instal·lacions per a beneficiar-se dels avantatges d’instal·lar un descalcificador per a la protecció de la caldera.

Hi ha molts aparells de diferents mides, encara que el més aconsellable és triar els més compactes, és a dir de mida mitjana. De fet hi ha cases on la duresa de l’aigua no és molt alta amb el que un descalcificador més petit i bàsic seria suficient. Per als edificis més grans, de consum major d’aigua o amb una aigua coneguda per les seves fortes propietats, serà important triar un descalcificador més gran. Sigui quina sigui la mida, avui dia es poden col·locar pràcticament en qualsevol lloc aconseguint amb aquesta simple acció allargar la vida útil de la nostra caldera.