reparacion calderas

La teva seguretat i per tant les dels teus veïns estan en joc. Per això, cal tenir molt en compte en el teu calendari quan toca la revisió de gas natural. Pot ser bé la revisió de la caldera de gas natural, que només comprèn una supervisió de l’aparell. O la inspecció periòdica de la instal·lació de gas natural on es revisaran tots els aspectes vinculats i aparells connectats.
Com és lògic, cadascuna d’aquestes revisions té uns terminis i uns costos diferents. Però en qualsevol cas, passar la revisió de la instal·lació de gas natural és imprescindible per identificar petites fallades que en el dia a dia poden no semblar de molta importància però que per a una revisió de gas sí que ho són.
Per exemple, detalls com la caducitat de les gomes i els elastòmers de la instal·lació, l’estat de les connexions en el sistema de gas natural, la sortida d’humor i la ventilació són imprescindibles. Fins i tot revisar les preses de combustió són altres dels detalls que es fixen cada vegada més els inspectors en una revisió de gas.
Un servei de manteniment que et asseguri que tot va bé en la teva instal·lació de gas natural i confiar en professionals per a aquesta instal·lació és essencial. I és que, pot ocórrer que en el nostre dia a dia no identifiquem anomalies que més aviat que tard poden provocar-nos problemes, fins i tot d’especial importància.
Entre les més freqüents trobem fuites de gas a la instal·lació de gas natural comunitària, la mala combustió en els cremadors a les cuines de gas, fuites de gas només a la instal·lació del teu habitatge o una mala evacuació de la combustió, entre d’altres. Identificar una d’aquestes anomalies en una revisió de gas natural implica sempre una interrupció del servei fins que no estigui del tot arreglat.
Segons dictamina el Butlletí Oficial de l’Estat, les revisions es realitzen dins de diferents terminis:
• La inspecció de la instal·lació de gas natural cada cinc anys a tot Espanya, excepte al País Basc que és cada quatre anys.
• La revisió de la caldera es porta a terme cada dos anys, llevat que es tingui una caldera de propà, butà o gasoil on en aquest cas serà cada any.
Compte amb les estafes en la revisió de gas
Cada vegada són més freqüents aquestes estafes en la revisió de gas, sobretot en persones grans o menys informades. Si tens un familiar en aquesta situació, trasládale aquesta informació.
Entre els recursos més habituals a l’hora de dur a terme una estafa en la revisió de gas podem trobar com aquests estafadors aconsegueixen una falsa credibilitat vestint d’uniforme perquè se’ls associï a alguna empresa del sector. També mostren certificats falsos, es fan passar per falsos col·laboradors o treballadors de conegudes empreses, amenacen fins i tot a tallar el subministrament, utilitzen l’argument que veïns ho han fet i fins i tot amb noms que veuen en les bústies, demanen pagar en efectiu i fins i tot poden entrar a casa i roben objectes personals. Aneu molt de compte!