MALGASTAR CALEFACCIÓN EMPRESA

Com és lògic, treballar en un entorn segur, còmode i agradable incideix directament en la productivitat dels empleats. En aquest sentit i durant aquesta època de l’any, el tema de la calefacció és un dels més importants i fins i tot polèmics en qualsevol entorn organitzatiu. Gastes massa a mantenir un ambient càlid i acollidor bona temperatura? Així es malgasta calefacció en una empresa ….

Sabies que segons estimacions hi ha pimes que poden arribar a gasta al mes una mitjana de 1.000 euros en calefacció durant els mesos més freds de l’any? La quantitat final dependrà sempre de tres variables.

1. Espai disponible. És a dir, els metres quadrats que ocupa l’empresa i aquells on s’ha d’aconseguir una temperatura agradable perquè el treballador realitzi les seves competències de la millor manera possible.

2. Tarifa triada. El consum final d’una empresa i una altra similar pot ser el mateix però el preu a pagar per aquest no. L’elecció de la tarifa en calefacció és vital per pagar més o menys en aquest sentit.

3. Les hores de consum. No és el mateix mantenir un espai amb una temperatura agradable durant tot el dia que només durant les hores de la jornada laboral.

No obstant això, independentment d’aquests factors malgastar calefacció en una empresa és una cosa bastant recurrent. Petits hàbits que es poden modificar i que de no fer-los, l’empresa pot veure com les despeses en calefacció pugen mes a mes i cada temporada de fred. Un estalvi que pot arribar a ser important al cap de l’any i que pot ser reubicat per l’empresa per gastar en altres menesters que repercuteixin directament en la qualitat del treball a realitzar.

Consells per evitar malgastar calefacció a les empreses

1. Triar un mal sistema de calefacció. Es pot pagar més i alhora malgastar en calefacció a una empresa si es tria un mal sistema de calefacció que sempre dependrà del tipus de local, mida, ubicació del mateix … El més comú són les calderes de condensació per gas i els emissors elèctrics per pimes.

2. Dependències obertes. Mantenir finestres que no tanquen bé o portes que es queden una mica obertes és sinònim de malgastar calefacció a les empreses. És inevitable l’anar i venir de gent per això és important optar per finestres de tancament fàcil, portes mecàniques, contraportes …

3. Condicionament de les habitacions. Si ens trobem en un lloc de tardors i hiverns freds, és imprescindible adaptar l’estructura de l’empresa a aquesta circumstància especial. O el que és el mateix, condicionar parets i teulades per evitar haver de gastar més calefacció a mantenir calent la nostra empresa.

4. Fuites de calefacció. En moltes empreses es malgasta calefacció per culpa de les fugues de calefacció sobretot en finestres. Hem de comprovar que aquestes es tanquen bé i no tenen cap tipus de buit on pot escapar la calefacció.

5. No abusar de la calefacció. No hi ha dubte que per mantenir una empresa amb una temperatura agradable és important que la temperatura no es quedi encesa durant tota la nit, tampoc instal·lar calefacció a totes les dependències (n’hi ha que no les necessitaran perquè no utilitzen) ni estar apagant i encenent contínuament aquesta. Triar una temperatura agradable durant les hores de la jornada laboral i en acabar, apagar-la.

Podem ajudar-te en estalviar i instal·lar calefacció a la teva empresa? Contacta’ns sense compromís.