Gas Natural1

El descobriment del gas natural com una font d’energia va ser una gran revolució i un gran pas per aconseguir un canvi en les dinàmiques de la societat pel que fa al consum d’energies ja que abans significava un impacte molt fort per a l’ambient. Avui dia aquesta tasca de consumir energies pot ser molt més eficient i contribuir a un ambient més net.

El gas natural és un combustible d’origen fòssil conformat per metà, i sol tenir proporcions variables d’hidrocarburs lleugers com el butà, el propà o el età. Però sens dubte el metà constitueix com a mínim el 97% de tot el gas natural, i aquest és extret de jaciments naturals situats al subsòl i en general no requereix cap processament o transformació prèvia al seu ús. Per això es converteix en l’energia fòssil menys contaminant amb més rendiment.

La composició del gas natural pot variar fins i tot d’on provingui i els jaciments més comuns són els de la Mar del Nord, Algèria i Líbia. No obstant això, en qualsevol jaciment de petroli pot extreure aquest gas aprofitant la infraestructura i els processos del cru. Això evita que es facin més danys als ecosistemes realitzant una nova infraestructura per a l’extracció d’aquesta energia.

Un aire més net amb gas natural

El gas tradicional pot resultar altament contaminant i s’ha determinat que pot ser nociu per a la salut, a diferència del conegut gas natural, ja que quan combustiona per generar energia, no emet ni sutge, ni tampoc el nociu diòxid de sofre, un element molt contaminant que produeix la coneguda pluja àcida. El diòxid de sofre a l’entrar en contacte amb l’atmosfera es transforma en àcid sulfúric.

D’altra banda, el gas natural a emet un 45% menys de diòxid de carboni que el carbó i un 30% menys que el petroli , el que converteix aquest gas a l’energia fòssil més neta, encara que no sigui completament renovable. Però s’estan fent grans esforç perquè ho sigui, i de fet ja hi ha maneres de fer que això sigui possible. Però sens dubte els seus processos i composició estan revolucionant el concepte de sostenibilitat i consciència ecològica.

Un gas que pensa en l’estalvi i benestar

El gas natural a causa de la seva forma d’extracció i composició no només resulta una energia fòssil neta i molt mes amigable amb el medi ambient és també un element fonamental que contribueix a estalviar significativament mes en la factura de serveis, ja que s’empra el necessari i no necessita d’altres elements per sustentar-se.
De la mateixa manera en fer que el gas natural contribueixi a un aire i una atmosfera mes neta, aquesta fent que moltes malalties avancin de manera tan accelerada com s’ha vist en les últimes dues dècades. Per gaudir d’un alt benestar és necessari que tant l’ambient on es conviu i les pràctiques que es realitzen diàriament vagin en consonància amb un ambient més net i regenerador.