AVERIA CALDERA

Per què no funciona la caldera? Ja està! Alguna cosa falla en la pressió de l’aigua. De fet aquesta és una de les avaries més freqüents pel que fa a avaries en calderes es refereix. T’expliquem per què ocorren i les diferents avaries en calderes per pressió de l’aigua que existeixen. Pren nota!
Les avaries en calderes per una incorrecta pressió de l’aigua són de les més freqüents. No hem d’alarmar, com és normal totes elles tenen solució. El que cal és identificar-les i fer-ho com més aviat millor cara a evitar que no estiguem utilitzant les calderes en tot el seu potencial i tal com hauríem.
El correcte funcionament d’una caldera d’aigua calenta i calefacció s’aconsegueix gràcies a diferents factors com són:

– Un correcte subministrament elèctric

– Una bona pressió d’aigua a la instal·lació

– Un combustible òptim per al seu funcionament

Quan algun o alguns d’aquests factors fallen és quan apareixen les avaries en calderes. Un mal funcionament o una anomalia en la instal·lació poden ser els culpables.

La pressió de l’aigua a les calderes

La pressió de l’aigua en aquest tipus d’instal·lacions és fonamental per poder gaudir d’una caldera en la seva plenitud. Una caldera es comporta de forma diferent si té tant excés com defecte de pressió en l’aigua. I he aquí quan apareix un dels problemes més freqüents.

Cal saber que la caldera i el circuit de calefacció estan connectats entre si. Les calderes compten amb un manòmetre que és l’encarregat de registrar la pressió en bar, la unitat de mesura de pressió.

El manòmetre de la caldera té com a finalitat indicar les diferents pressions de la mateixa durant el dia depenent sempre de l’ús que li donem a la caldera. És recomanable tenir una pressió de càrrega en fred i amb bomba parada per funcionar amb una pressió de més o menys 1,2 bar.

Baixa pressió de l’aigua. Es dóna quan la pressió no és més alta que un 0,5 bar i fins i tot menys. Com podem identificar-la? Pel soroll de pas d’aigua en zones del circuit i pel soroll a la bomba de la caldera en circular.

Amb baixa pressió de l’aigua és normal que la caldera pateixi sobreescalfament. La caldera en comptes de d’impulsar aigua, impulsarà aire provocant un escalfament de l’aire a l’interior del circuit produint així l’activació dels dispositius de seguretat de temperatura de la caldera i finalment deixant-la fora de servei.

Alta pressió de l’aigua. Podràs observar que la vàlvula de seguretat de calefacció de la caldera s’ha disparat. Probablement sigui per un excés de càrrega d’aigua. Això sol passar quan carreguem la caldera en fred i amb la bomba parada fins als 2 bar facilitant que es dispari així fins als 3 bar de pressió. La vàlvula s’obrirà llavors i alliberarà pressió.

Aquí entra en joc l’anomenat el vas d’expansió de calefacció de la caldera que s’encarrega d’absorbir aquest increment de pressió, si el vas d’expansió no absorbeix l’increment de pressió, la vàlvula de seguretat s’obre i allibera pressió.