MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO

En ple hivern és lògic que no pensem en l’aire condicionat de casa. El problema ve quan necessitem fer ús d’aquest i no funcioni com hauria podent haver realitzat unes precises tasques de manteniment durant l’any. No es tracta només d’engegar i apagar de tant en tant si no de saber quins són els aspectes clau més importants en el manteniment d’un aparell d’aire condicionat.

Hi ha una màxima que assegura que tot allò que no es fa servir, acaba danyant. I en gran part això és veritat també quan parlem de tecnologia. Si bé és cert que els aires condicionats actuals han evolucionat en gran manera respecte als de fa una dècada, també necessiten uns quants «mims» a manera de bàsiques tasques de manteniment perquè no es danyin durant els llargs períodes de tardor i hivern.

El més important en un aire condicionat

Quins són aquests aspectes més importants que poden marcar el bon o mal estat del nostre aparell d’aire condicionat? La unitat interior, la unitat exterior, desguàs, la càrrega refrigerant i, com no, també els filtres.

Unitat interior. És una tasca de manteniment ben senzilla, tan sols cal netejar els filtres d’aire condicionat i una correcta neteja del desguàs. Així evitarem que la brutícia s’acumuli dins de la unitat interior i el rendiment de l’equip no disminueixi i per tant tampoc gastem més energia. Desguàs.

Desguàs. En utilitzar els equips d’aire condicionat en fred provoquem que dins de l’aparell tingui lloc un procés d’evaporació amb la conseqüent acumulació de gotes d’aigua. Si aquestes no es netegen patirem males olors i fins i tot avaries de no retirar-se. Buidar-cada ics temps és una decisió encertada. A més utilitzar productes de neteja concrets per eliminar bacteris és indispensable.

Càrrega refrigerant. Un dels errors més importants en aires condicionats i que cal detectar en aquestes tasques són les fugues de refrigerants. Això no ho podem fer a casa si no avisar un instal·lador degudament capacitat i que a més disposi del corresponent certificat de manipulació de gasos fluorats, segons Reial Decret 115/2017 de 17 de febrer.

Filtres. Com bé saps els filtres de l’aire condicionat absorbeixen pols, pol·len … i cal mantenir-los sempre nets. Els filtres és convenient que es netegin cada primavera, unes setmanes abans d’usar l’aire condicionat de forma més freqüent. És una cosa senzilla, només cal obrir la tapa d’aire condicionat, extreure els filtres i procedir a la neteja mitjançant un aspirador o aigua freda. Compte amb danyar l’aparell.

Unitat exterior. L’intercanviador, el comprensor … algunes de les parts més importants de l’aire condicionat estan en aquesta part de l’equip. No està de més revisar-lo i netejar-lo també un cop l’any per evitar que no hagin obstruccions per brutícia. A més, les unitats exteriors solen estar ubicades a la intempèrie per la qual cosa cal vigilar que es troben en òptimes condicions.